Статут

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН
ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

„ЛЕДЕНИКА”

С Т А Т У Т

27 и 28 юни 2020 г.
гр. Враца, м. „Леденика”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фолклорният събор „ЛЕДЕНИКА” е национален.
2. Фолклорният събор „ЛЕДЕНИКА” няма конкурсен характер.
3. В Събора могат да участват танцови и певчески групи за автентичен, стилизиран и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови ограничения.

 

ІІ. ЦЕЛИ

Съхраняване и популяризиране на традициите и културните ценности на различни етнически и етнографски групи в страната и осигуряване на приемственост за следващите поколения;
Предоставяне на възможност за изява на съставите и изпълнителите и създаване на условия за културен обмен;
Подпомагане развитието на народното и любителско творчество;
Популяризиране на Врачанския край като място на дълголетна история и богати културни традиции;
Превръщане на Фолклорен събор „ЛЕДЕНИКА” в събитие, в полза на развитието на туризма в региона.

 

ІІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

1. Национален фолклорен събор „ЛЕДЕНИКА” се организира от Община Враца.
2. Ръководството на Събора се осъществява от Организационен комитет, който осигурява всички необходими условия за провеждането му.

 

ІV. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

1. Във Фолклорен събор „ЛЕДЕНИКА” могат да участват танцови състави и певчески групи за автентичен, стилизиран и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители от всички етноси без възрастови ограничения.
2. Концертната програма няма конкурсен характер.
3. Кандидатите за участие в Събора заявяват своето участие чрез специална регистрационна форма, в която отбелязват програмата си, времетраенето на изпълненията, както и броя на участниците.
4. Участниците в събора представят своя програма при следния регламент:
– ансамблите за изворен фолклор – до 6 минути;
– танцовите състави + индивидуални изпълнители – до 6 минути;
– певческите групи – до 6 минути;
– инструменталните групи – до 6 минути;
– индивидуални изпълнители – до 5 минути;
– изпълненията на участниците могат да бъдат съпроводени от оркестър или да са представени на музикален запис на CD или USB-памет.
5. Организаторите си запазват правото за промени на времетраене на изявите в зависимост от броя на заявките за участие.
6. Заявката за участие трябва да бъде придружена с кратка анотация на групите и изпълнителите. Задължително е посочването на телефон или електронна поща за обратна връзка.

8. Всички участници ще бъдат информирани предварително за програмата на Събора.
9. На участниците в Събора ще бъдат връчени грамоти.

Забележка: Във всяко издание на събора ще бъде включван специален гост – професионална група, ансамбъл или изпълнител, който ще изнася кратък концерт-рецитал.

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Фолклорен събор „ЛЕДЕНИКА” ще се проведе на открита сцена в местността „Леденика”, намираща се на 17 км над града в непосредствена близост до пещера „Леденика”.
2. По време на събора  е предвидено заснемане на изявите на колективите и индивидуалните изпълнители. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат права и обезщетения.
3. Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на участниците.
4. Организаторите си запазват правото на промени на статута при необходимост.
5. Заявки за участие на Събора и заявка за участие в сватбата може да намерите на официалния сайт на Община Враца: www.vratza.bg, категория „Култура” – Национален фолклорен събор „Леденика”.
6. С участието си в Събора, участникът се съгласява да се придържа към етичните стандарти, и да не казва или прави нещо, което може да накърни репутацията на Организатора, Събора, другите участници или официални партньори.
7. Участникът се съгласява да не използва имена, лога или други права на интелектуална собственост на Събора.
8. Отговорност на всеки участник е да прочете и съблюдава настоящите Допълнителни разпоредби. С изпращането на заявка, всеки участник се съгласява с настоящия статут.

Ако тази информация не представлява интерес за Вас, моля, не разпечатвайте! Спасете едно дърво!

//]]>