Национален фолклорен събор „Леденика“

National Folklore Fair
‘Ledenika’

От 2016 г., в края на месец юни, във Врачанския Балкан се провежда Национален фолклорен събор „Леденика“. Чрез събитието, чиято цел е да се съхранят хилядолетните традиции на българския народ и да се запазят културните ценности, Община Враца дава урок по родолюбие. Съборът се провежда всяка година и няма конкурсен характер. В него могат да участват танцови и певчески групи за автентичен, стилизиран и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители.

По време на събора всеки посетител може да се запознае и да види майсторско надигравани на фолклорни клубове от цялата страна.

National Folklore Fair ‘Ledenika’ is taking place in the Vratsa Balkan since the end of June, 2016. The event, that aims at preserving millennium old traditions of the Bulgarian people and to promote their cultural values. With it, Vratsa Municipality teaches a lesson in patriotism. The Fair takes place every year and does not have competitive nature. Dance and song groups, performing authentic, stylized and processed folklore, as well as individual performers.

During the Fair each visitor can meet and see a dance competition of folklore clubs from the whole country.

Кулминацията на Националния фолклорен събор „Леденика“ е пресъздаването на автентична Северняшка сватба, като ритуалът се провежда през втория ден на фестивала. На дълги редици с месали, опънати на поляната, се настаняват над 1 000 гости. Изискването към тях е да бъдат облечени в народни носии или дрехи с фолклорни елементи. Идеята за Северняшката сватба е заимствана от историческия роман „Време разделно“ на големия български писател акад. Антон Дончев.

Колоритност и уникалност на фестивала придават автентичните песни, танци и обичаи.

The peak point of National Folklore Fair ‘Ledenika’ is the reenactment of a traditional Northern wedding. The ritual takes place in the second day of the Fair. More than 1000 guests are seated on long rows of cloth (known as ‘ messal’ in Bulgarian tradition). The only requirement for the guest is that they have to be dressed traditional Bulgarian costumes or to wear clothes with folklore motives. The idea of the Northern wedding is inspired by the historical novel ‘Time of Parting’ written by the great Bulgarian author Acad. Anthon Dontchev.

The authentic songs, dances and customs give the Fair a unique and colorful vibe.

Съборът е притегателен център за майстори и занаятчии, които представят своите уникални ръчно изработени творби и изделия. Може да се види и демонстрация на старинно оръжие от края на XIX век.

Всеки посетил и участвал в Национален фолклорен събор „Леденика“ става за цял живот носител, вдъхновител и пазител на силния дух на България и непреходните традиции на предците ни.

The Fair is a major attraction for masters of different crafts. There they showcase their unique products and works. You can also see demonstrations of weapons from the 19th

Each visitor and participant in the National Folklore Fair ‘Ledenika’ becomes a bearer, inspirer and keeper of the strong spirit and eternal traditions of our forefathers for life.

//]]>